Informatie over Het Waalres Museum

Het Waalres Museum heeft een intiem karakter en bevindt zich in de voormalige Linnenfabriek Swane, waarvan het oostelijk deel in 1861 gebouwd is als een fabriek voor linnen en pellen. In 1899 werd de fabriek uitgebreid tot de huidige vorm. In 1998 verwierf de Stichting Het Waalres Museum het gebouw, waarna restauratie volgde. In 2000 was de restauratie voltooid en werd het complex geklasseerd als rijksmonument.

Het museum richt zich op het organiseren en presenteren van tentoonstellingen en activiteiten, waarbij de nadruk ligt op het industrieel erfgoed uit de gemeente Waalre, waaronder de Brabantia collectie (huishoudelijke artikelen) en de Simplexcollectie (speelgoed en puzzels) alsmede textiel waaronder antiek damast uit de periode van 1550- 1950. Bij het tonen van het industriële erfgoed wordt waar mogelijk een verbinding gemaakt met de actualiteit van huidige industriële activiteiten.

Daarnaast biedt Het Waalres Museum een platform voor voornamelijk Waalrese kunstenaars en zijn er diverse exposities van hedendaagse kunst en bijzondere particuliere verzamelingen.

Collecties van Het waalres MuseumOnze Simplexcollectie

Geschiedenis

Van 1945 tot 1975 stond aan de Gestelsestraat in Aalst de speelgoedfabriek Steinmeier en Co, die houten speelgoed en leermiddelen zoals puzzels, leesplanken, speelplankjes, klokken en ander speelgoed maakte. In de beginjaren werd dit alles gemaakt van resthout afkomstig van de radiokasten voor Philips. De eerste puzzelplankjes, die toen nog niet de merknaam Simplex had, stammen uit de tweede wereldoorlog. De bedenker en maker ervan was Frits van der Vlugt (de creatieve kracht), die in 1945 een samenwerking aanging met Herman Steinmeier (de man die alles van houtbewerking afwist).

De Simplexfabriek, die in Aalst op verschillende locaties gehuisvest is geweest, produceerde na 1969 ook in Budel. Na 1972 vond de fabricage plaats in Kaulille in België onder de vlag van het Amerikaanse bedrijf Fisher Price Toys, onderdeel van The Ouaker Oats Company. De fabriek in België werd in 1975 gesloten. De Werkplaats Particuliere Mijnen in Kerkrade kocht de bedrijfsmiddelen; de machines en voorraden werden in datzelfde jaar in Aalst geveild .De merknaam Simplex werd eveneens in 1975 verkocht.

De Simplexcollectie

De Simplex collectie van speelgoed en leermiddelen is door de heer Wil Hollanders uit Waalre aan Het Waalres Museum in 2005 geschonken. De collectie omvat o.a. lees- en speelplankjes en puzzels. Het leggen van triplex puzzels van Simplex was na de Tweede Wereldoorlog voor veel Nederlandse kinderen een bekend spelletje. Immers in de meeste gezinnen waren de Simplex- puzzels dan ook aanwezig.

Veel jongens en meisjes uit Aalst verdienden hun geld bij Steinmeier en Co. Zo ook Wil Hollanders die sinds 1953 alles over en van de fabriek heeft verzameld. Veel rommelmarkten heeft hij ervoor afgestruind. Alles wat hij in de loop der jaren heeft verzameld heeft Wil Hollanders aan Het Waalres Museum overgedragen om het zo voor het nageslacht te bewaren.Onze Brabantiacollectie

Geschiedenis

Brabantia is in 1919 met 15 werknemers gestart onder de naam van Elderen en Co in Aalst-Waalre. Het was en is nog altijd een familiebedrijf dat begonnen is met het maken van metaalwaren voor de landbouw en de sigarenindustrie: melkzeven, emmers, trechters, gieters en sigarenblikjes.

Het bedrijf groeit en richt zich met name op de productie van huishoudelijke artikelen (strijkplanken, broodtrommels, pedaalemmers etc.). De productie in Aalst-Waalre verplaatste zich in 1957 naar Valkenswaard en later naar het buitenland (o.a. Duitsland, Engeland Zwitserland, Amerika, Azië). Het bedrijf floreert en wordt steeds groter. In 1979 wordt een recordomzet van 100 miljoen gulden behaald. Brabantia heeft bijna 100 jaar lang hele families Aalstenaren werk en inkomen verschaft.

Brabantia nu

Tegenwoordig houdt Brabantia zich voornamelijk bezig met verbeteringen van het huidige assortiment met specialisatie op het gebied van materiaal, fabricage en ontwerptechnieken, waarbij de missie is ”om het leven mooier te maken met prachtige producten, die prettig zijn in gebruik en gemaakt met aandacht voor de invloed ervan op mens en planeet”.

De Brabantia-collectie

Bij het negentig jarig bestaan in 2009 heeft Brabantia het complete bedrijfsarchief met foto’s, filmmateriaal, reclamecampagnes en documentatiemateriaal aan het Het Waalres Museum overgedragen. Ook kleine machines, oude productiemodellen en huishoudelijke producten horen daarbij.

Daarnaast heeft het museum zelf nog een groot aantal historische en actuele Brabantiaproducten verworven. Zo is een collectie ontstaan, die een zeer compleet overzicht geeft van hoe een klein blikfabriekje tot een wereldwijde producent van huishoudelijke artikelen kan uitgroeien.

Medewerkers van het museum (allen vrijwilligers) hebben jarenlang gewerkt om deze enorme collectie te inventariseren, te catalogiseren, te beschrijven en te fotograferen. Met de zo verkregen objecten en aanwezige gegevens heeft het museum in de afgelopen jaren twee druk bezochte exposities kunnen organiseren.

Belangstellenden kunnen de uitverkochte catalogus op verzoek nog inzien.
Veel Brabantia producten zijn te verkrijgen via de Brabantia webwinkelGeschiedenis van Het Waalres MuseumHet Waalres Museum is gevestigd in de 'Linnenfabriek Swane'. Dit is in 2000 benoemd tot Rijksmonument, als onderdeel van een combinatie van 'woonhuis met fabrieksgebouw', een veel voorkomende negentiende-eeuwse ontwikkeling in de textielindustrie.

Het oostelijke deel van dit gebouw werd in 1861 gebouwd als linnen- en pellenfabriek. In 1899 werd de linnenfabriek uitgebreid richting Markt, waarmee het gebouw zijn huidige vorm kreeg.

De stichting Het Waalres Museum verwierf het gebouw in 1998. Met steun van de Europese Gemeenschap, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Waalre, het regionale bedrijfsleven en Waalrese particulieren heeft de Stichting het gebouw in 2000 gerestaureerd.

Administratieve gegevens Stichting Het Waalres Museum

Naam: Stichting Het Waalres Museum
Fiscaal nummer: 8067.57.188
Adres: Willibrorduslaan 4, 5581GE, Waalre
Telefoon: +31 40 221 6985
Website: www.hetwaalresmuseum.nl
E-mail:  hetwaalresmuseum@gmail.com
Kamer van koophandel: 17101540
IBAN: NL92RABO 0101 1543 64

Doelstelling: HWM doelstelling

Hoofdlijnen beleidsplan: HWM hoofdlijnen beleidsplan

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Mevr. T. Jordense
Secretaris: vacant
Penningmeester: Dhr. M. Hoevenaars

Verslag uitgeoefende aktiviteiten: Jaarverslag 2020
Financieel verslag: Financieel jaarverslag 2020

Het Waalres Museum kent geen beloningsbeleid en heeft geen medewerkers in betaalde dienst.